Dokončili jsme ke 20.4.2018 :  


ČJ a INF: 

VL a PŘ:

MAT:

 • Trénujeme písemné násobení dvojciferným činitelem, římské číslice
 • Pracovní sešit č. 2 dokončený děti donesou v úterý 24. 4.
 • Děti dnes dostaly Pracovní sešit č. 3 - donesou podepsaný v pondělí 23. 4.
 • Přirozená čísla do milionu a operace s nimi
 • Pracovní listy vyd. Alter, Matem. pětiminutovky Prodos - doplnění učiva

GEO: 

 • Jednotkový čtverec - obsah obrazců
 • Konstrukce rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
 • Tělesa - náčrty
 • Obvody - výpočty, slovní úlohy, konstrukce trojúhelníku a obdélníku
 • Zopakovány následující pojmy: bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, konstrukce trojúhelníku pomocí kružítka. Porovnávání a měření úseček, průsečíky přímek. Krychle, čtyřboký jehlan - vlastnosti a plášť. 
 • Stavby z kostek: půdorysy, plány. 

AJ: