Dokončili jsme k 12.10.2018 :  


ČJ a INF: 

VL: 

 • vyučující: paní uč. Jaroslava Králová


PŘ:

MAT:

 • Vlastnosti násobení - uč. s. 25
 • Řešíme úkoly na sudých stranách, úkoly na lichých stranách počítají "rychlíci", kteří mají práci hotovou. Výpočty na lichých stranách nemazat.
 • Uč. s.  25 
 • PS 1. díl:  s. 34/ cv. 5

GEO: 

 • Uč. s. 23 - úhlopříčky čtverce a obdélníku
 • PS 1. díl: s. 30 

AJ:

 • V týdnu od 15. do 19. 10. si děti připraví prezentaci My life (viz uč. s. 15 - minimum), možné i jsou kreslené obrázky nebo PPT prezentace na flashce.
 • Uč. s. 13 a 15
 • PS s. 10 celá
 • Je potřeba opakovat a učit se slovíčka pravidelně z hodiny na hodinu (PS od str. 80)