Dokončili jsme ke 14.6.2018 :  


ČJ a INF: 

VL a PŘ:

MAT:

 • Nové učivo - zlomky
 • V pátek 15.5. si napíšeme opakovací prověrku z MAT (písemné sčít., odčít., nás., dělení, převody zákl. jednotek, geometrie - s dětmi zopakováno)
 • Některým dětem se nedaří dělení jednociferným dělitelem. 
 • Pilujeme písemné násobení dvojciferným činitelem, zkusili jsme trojcif. činitelem. 
 • Pracovní sešit č. 3 - s. 49/ cv. 3, budeme v PS některá cvičení přeskakovat, hlavní učivo máme probrané, už budeme jen trénovat a pilovat a zrychlovat... ;-)
 • Přirozená čísla do milionu a operace s nimi
 • Pracovní listy vyd. Alter, Matem. pětiminutovky Prodos - doplnění učiva

GEO: 

 • Osa úsečky - vlastnosti, konstrukce PS s. 25 
 • Jednotkový čtverec - obsah obrazců
 • Konstrukce čtverce, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
 • Tělesa - náčrty
 • Obvody - výpočty, slovní úlohy, konstrukce trojúhelníku a obdélníku
 • Zopakovány následující pojmy: bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, konstrukce trojúhelníku pomocí kružítka. Porovnávání a měření úseček, průsečíky přímek. Krychle, čtyřboký jehlan - vlastnosti a plášť. 
 • Stavby z kostek: půdorysy, plány. 

AJ: