Dokončili jsme k 24. 5. 2019 :  


PŘ:

MAT:

 • Závislosti, práce s daty
 • Řešíme úkoly na sudých stranách, úkoly na lichých stranách počítají "rychlíci", kteří mají práci hotovou. Výpočty na lichých stranách nemazat.
 • Uč. s. 128 - 142
 • PS 2. díl:  s. 72 celá

GEO: 

 • Převody jednotek obsahu - trénujeme těžké učivo
 • Uč. s. 138
 • PS 2. díl: s. 62/8

AJ:

 • Uč. s. 65/ cv. 3 - slovesa to BE X to HAVE při popisu
 • PS s. 53 celá
 • Některé děti mají problémy s poslechem - CD k PS pomůže lepšímu porozumění slyšenému slovu.  
 • Je potřeba opakovat a učit se slovíčka pravidelně z hodiny na hodinu (PS od str. 80).