Dokončili jsme k 9.2.2018 :  


ČJ a INF: 

VL a PŘ:

MAT:

  • 9. 2. jsme začali písemné dělení jednociferným dělitelem, zatím úvodní verzi s nulovým zbytkem - typ 639:3=?. V tomhle pololetí zvládneme násobení i dvojciferným činitelem a dělení jednociferným dělitelem.
  • Pracovní sešit č. 2 str. 26 bez cv. 3, str. 29/ jen sloupec příkladů dělení se zbytkem
  • Přirozená čísla do milionu
  • Pracovní listy vyd. Alter, Matem. pětiminutovky Prodos - doplnění učiva

GEO: 

  • Průnik, průsečíky, kolmé a rovnoběžné přímky/úsečky - PS str. 12 - 16... konstrukce obdélníku a čtverce
  • Zopakovány následující pojmy: bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, konstrukce trojúhelníka pomocí kružítka. Porovnávání a měření úseček, průsečíky přímek. Krychle, čtyřboký jehlan - vlastnosti a plášť. 
  • Stavby z kostek: půdorysy, plány. 

AJ: