AJ ve 3. třídě - dokončili jsme k 24. 5. 2019

Příjemný květen Vám i dětem přeje Olga Kyselová.