AJ v 5.B - dokončili jsme k 12. 10.

  • V týdnu od 15. do 19. 10. si děti připraví prezentaci My life (viz uč. s. 15 - minimum), možné i jsou kreslené obrázky nebo PPT prezentace na flashce.
  • Uč. s. 15
  • PS s. 10 celá
Příjemný školní rok Vám i dětem přeje Olga Kyselová.