AJ v 5.B - dokončili jsme k 14. 12. 2018

  • Uč. s. 26 celá
  • PS s. 21 celá
  • Je potřeba opakovat a učit se slovíčka pravidelně z hodiny na hodinu (PS od str. 80) 
Příjemný předvánoční čas Vám i dětem přeje Olga Kyselová.