Dokončili jsme k 22. 9. 2017 :  


ČJ a INF: 

VL a PŘ:

MAT:

  • Pracovní sešit 1. díl: str. 8/ jen cv. 1 + celá str. 9 
  • Trénujeme ústně řady malé násobilky.

GEO: 

  • Zopakovány následující pojmy: bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, konstrukce trojúhelníka pomocí kružítka.
  • Porovnávání a měření úseček.

AJ: