Dokončili jsme k 10. 11. 2017 :  


ČJ a INF: 

VL a PŘ:

MAT:

  • Pracovní sešit 1. díl: str. 36/ cv. 2
  • Umíme rychle a s jistotou dělit se zbytkem (viz str. 30) a příklady se závorkami (s. 35).
  • Pracovní listy vyd. Alter, Matem. pětiminutovky Prodos - doplnění učiva

GEO: 

  • Zopakovány následující pojmy: bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, konstrukce trojúhelníka pomocí kružítka. Porovnávání a měření úseček, průsečíky přímek. Krychle, čtyřboký jehlan - vlastnosti a plášť. 
  • Stavby z kostek: půdorysy, plány. 

AJ: