Dokončili jsme k 19.1.2018 :  


ČJ a INF: 

VL a PŘ:

MAT:

  • Pracovní sešit č. 2 str. 19/cv. 1 (kromě geometrie - nedokončeno od s. 14/cv. 2 do s. 16/cv. 2
  • Přirozená čísla do milionu
  • Pracovní listy vyd. Alter, Matem. pětiminutovky Prodos - doplnění učiva

GEO: 

  • Průnik, průsečíky, kolmé a rovnoběžné přímky/úsečky - PS str. 12 - str. 14/cv. 1 
  • Zopakovány následující pojmy: bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, konstrukce trojúhelníka pomocí kružítka. Porovnávání a měření úseček, průsečíky přímek. Krychle, čtyřboký jehlan - vlastnosti a plášť. 
  • Stavby z kostek: půdorysy, plány. 

AJ: