AJ v 5. třídě

Dokončili jsme k 10. 11. 2017 : 

  • Uč. str. 20 - přivlastň. zájmena MY, YOUR, ... + časování slovesa "to BE" + zápor + otázka + slovíčka MY FAMILY
  • PS str. 17 celá 
  • CD si nechávají děti doma na domácí poslech.
  • Učíme se i doma slovíčka z PS str. 81 - dle tématu. 

Příjemný podzim všem přeje Olga Kyselová.