AJ ve 3. třídě

  • Uč. s.
  • PS s.
  • Slovíčka se děti učí průběžně z hodiny na hodinu. 

Krásné léto Vám i dětem přeje Olga Kyselová.